Radek Rak, "Małe Zwierzątka"

avatar
(Edited)

image.png

Na początku była cisza, a w ciszy były myszy i mysią była ta cisza. Przez myszy wszystko się stało, a bez nich nic by się nie stało, co się stało. Nie byłoby bez nich końca tej opowieści ani niczego, co do tego końca doprowadziło...


"Małe zwierzątka" to opowiadanie Radka Raka, laureata nagrody literackiej Nike 2020. Zgodnie z opisem - osadzone w realiach prowincjonalnej Polski po przemianach gospodarczych opowiadanie fantastyczne z motywami baśniowymi i mistycznym finałem.
Jest to opowiadanie krótkie, bardzo przyjemnie i szybko się czyta. Brudny realizm splata się tu z baśnią. Z jednej strony mamy do czynienia ze smutną i szarą codziennością życia w Dębicy z perspektywy drobnych pijaczków spod sklepu, a z drugiej - baśniowy świat interakcji małych zwierzątek z głównym bohaterem. Nie chcę zanadto zdradzać fabuły, zwłaszcza, że w tak krótkim opowiadaniu każde zdanie może zdradzić sporą część treści. Gdybym jednak w skrócie miała określić, o czym jest to opowiadanie - to przede wszystkim o niezrozumieniu, samotności i krztynie nadziei na coś lepszego. Polecam, bo może dać do myślenia.

image.png

Radek Rak

Radosław Rak pochodzi z Dębicy i jest pisarzem fantastyki oraz lekarzem weterynarii. Obecnie mieszka i praktykuje w Krakowie. Nagrodę Nike otrzymał za powieść "Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli".


"Małe zwierzątka" możecie znaleźć za darmo na portalu Wolne lektury. Oprócz e-booka, jest tu również wersja audio, czytana przez Adama Fidusiewicza.
image.png0
0
0.000
1 comments
avatar

Congratulations @asia-pl! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 4750 upvotes.
Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Happy Birthday to the Hive Community
A successful meetup and its commemorative badge
0
0
0.000