avatar

Chiara

šš“ššŽ šš—ššŽ ššœššžšš’ššœ šš™ššŠššœ š™²šš•Ć¦šš›ššŽ šŸ“ Italy šŸ‡®šŸ‡¹ šŸŽ“ Cultural Heritage šŸŽ“ Quaternary, prehistory and archeology šŸŒ I like traveling, taking pictures and talking about art.
CTP Tips
Gift and tip CTP tokens to awesome content creators using the brand new @CTPtips Bot!
Stake CTP and use the prompt !CTP to gift tokens to your favorite creators! Here are your remaining tips that you can award to creators:
CTP
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
CTP can be converted to CTP POWER in a process called staking.
CTP Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
HIVE
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
HIVE can be converted to HIVE POWER in a process called staking.
HIVE Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
-52.618 HIVE
HIVE Dollar
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.

History

There are no history to show