avatar

๐”น๐•–๐•–๐•™๐•š๐•“๐•–๐•–

ยกHola a todos! gracias por visitar mi perfil, soy la abejita Hibee y estoy aquรญ gracias al apoyo de mis manรกgers @zullyscott y @ambarvegas.
CTP Tips
Gift and tip CTP tokens to awesome content creators using the brand new @CTPtips Bot!
Stake CTP and use the prompt !CTP to gift tokens to your favorite creators! Here are your remaining tips that you can award to creators:
CTP
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
CTP can be converted to CTP POWER in a process called staking.
CTP Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
HIVE
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
HIVE can be converted to HIVE POWER in a process called staking.
HIVE Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
-201.782 HIVE
HIVE Dollar
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.

History

Author reward: 3.053 CTP for beehibee/jpxghxib
Transferred 17.706 CTP to zullyscott yo
Author reward: 8.568 CTP for beehibee/rmfradsg
Author reward: 0.033 CTP for beehibee/eomvydvf
Author reward: 9.105 CTP for beehibee/slegddns
Transferred 21.083 CTP to zullyscott yo
Author reward: 9.668 CTP for beehibee/plmubxrx
Author reward: 11.415 CTP for beehibee/fcpbszdf
Transferred 29.039 CTP to zullyscott yo
Author reward: 9.465 CTP for beehibee/rtheriua
Author reward: 9.785 CTP for beehibee/sibrhuyu
Author reward: 9.429 CTP for beehibee/dwphhgel
Author reward: 0.003 CTP for beehibee/re-sorprendente-relx8s
Author reward: 0.357 CTP for beehibee/txrzdkql
Transferred 8.792 CTP to zullyscott :=)
Author reward: 8.792 CTP for beehibee/bezvngyg
Transferred 21.383 CTP to zullyscott zully
Author reward: 21.383 CTP for beehibee/edazrmhg
Transferred 16.264 CTP to zullyscott zully
Author reward: 8.991 CTP for beehibee/tunphiir
Author reward: 7.273 CTP for beehibee/lnijeiyv
Transferred 30.527 CTP to zullyscott bee
Author reward: 16.338 CTP for beehibee/rxeniblh
Author reward: 8.24 CTP for beehibee/afslnvnf
Author reward: 5.949 CTP for beehibee/mdcqbwjl
Transferred 19.463 CTP to zullyscott zully
Author reward: 5.675 CTP for beehibee/mrarsykh
Author reward: 9.072 CTP for beehibee/ftzppito
Author reward: 4.716 CTP for beehibee/yqyjgazo
Transferred 19.325 CTP to zullyscott bee
Author reward: 8.521 CTP for beehibee/krhxhdgq
Author reward: 5.301 CTP for beehibee/fvppssfx
Author reward: 5.499 CTP for beehibee/ulzifajk
Author reward: 0.004 CTP for beehibee/pumkifaq