کمک گوشت گوسفند از طرف خواهران ما از خارج

avatar

اسلام علیکم دوست های عزیز و تمام مردم افغانستان امیدوار هستم که خوب باشین

امرو بنیاد خیریه صالح به نیاز مندان از طرف خواهران
که از خارج بودن گوشت گوسفند را توضیع کردن0
0
0.000
0 comments