Medale okolicznościowe czasów minionych / Occasional Medals of long gone times [EN/PL]

EN-PL

Wspominałem w ostatnim poście, że przeglądając medale okolicznościowe dziadka trafiłem na kolejną porcję przypinek. Co do samych medali, to chyba nie bywam w odpowiednim świecie, ale mam wrażenie, że takich medali już się raczej nie robi, albo robi się już bardzo rzadko. Wiek mechanicznego - w odróżnieniu od rzemieślniczego - wytwarzania rzeczy sprawia, że takie rzeczy nie cieszą się już taką estymą jak kiedyś.

EN

I mentioned in last post that during browsing my grandad's occasional medals I did find another portion of pins. As for medals themselves, I think I don't rub elbows with the finest, I don't attend société events enough but I think these medals ceased to be a thing. The present time of mechanical - in contrast to craftsmanship - manufacturing of things caused that these things don't attract as much esteem as they used to.

Occasional Medals

1
IMG_20210502_124055.jpg

IMG_20210502_124040.jpg

obverse/awersreverse/rewers
image of a pegasusWOK - Regional Cultural Centre Katowice
wizerunek pegazaWOK - Wojewódzki Ośrodek Kultury Katowice

2
IMG_20210502_124248.jpg

IMG_20210502_124329.jpg

obverse/awersreverse/rewers
The Central Regional Party "Sobotka" Bóbrka 1978X
Centralna Impreza Wojewódzka "Sobótka" Bóbrka 1978X
Sobotka is one name of popular festivity of summer solstice, other names being Feuerbrauchtum, Belarusian: Купалле, Polish: Noc Kupały, Russian: Иван-Купала, Ukrainian: Івана Купала), Jonsok, Midsommer, MidsommarstångX

3
IMG_20210502_124529.jpg

IMG_20210502_124542.jpg

obverse/awersreverse/rewers
can't really decipherCity seal of Quedlinburg around 1300
nie mogę roszyfrować, a nie chcę się wygłupiać"zapieczętowanie" miasta Quedlinburg około 1300 roku

4
IMG_20210502_124647.jpg

InkedIMG_20210502_124712_LI_kopia.jpg

obverse/awersreverse/rewers
Great Work - SocialismFor a citizen of merit of the Zabrze (city)
Wielka Praca SocjalizmZasłużonemu dla miasta Zabrze

5
IMG_20210502_124805.jpg

IMG_20210502_124818.jpg

obverse/awersreverse/rewers
30th anniversary of the unification CongressPZPR (Polish United Workers' Party) Workplace Commitee of Coal Mine named "1st May" in Wodzisław Śląski
30-lecie Zjazdu ZjednoczeniowegoPolska Zjednoczona Partia Robotnicza KOmitet Zakładowy Kopalni im. 1 Maja Wodzisław Śląski (później KWK Marcel)

6
IMG_20210502_124857.jpg

IMG_20210502_124907.jpg

obverse/awersreverse/rewers
an image of column with WOK lettering mstanding for Regional Cultural Centrewizerunek kolumny z literami WOK
Regional Cultural Centre KatowiceWojewódzki Ośrodek Kultury Katowice

7
IMG_20210502_125010.jpg

IMG_20210502_125020.jpg

obverse/awersreverse/rewers
To the people of congressional action 6-8.12.1976Ludzion Czynu Kongresowego 6-8.12.1976
Regional Council of Trade Unions in KrosnoWojewówdzka Rada Związków Zawodowych w Krośnie

8
IMG_20210502_125155.jpg

IMG_20210502_125228.jpg
To nie jest medal, ale pudełko same pudełko mi sie spodobało.
It's not a medal, but I fancied the case

9
IMG_20210502_125306.jpg

IMG_20210502_125325.jpg

obverse/awersreverse/rewers
Świętochłowice 1979Świętochłowice 1979
35th anniversary of Polish People's Republic35 lecie PRL

Pin collection repository

categorylink
1 / eventshttps://hive.blog/hive-134382/@jocieprosza/statek-po-pie-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
2https://hive.blog/hive-134382/@jocieprosza/statek-po-pie-2-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
3https://hive.blog/hive-167922/@jocieprosza/statek-po-pie-3-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
4https://hive.blog/polish/@jocieprosza/statek-po-pie-4-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
5 / siteshttps://hive.blog/hive-134382/@jocieprosza/tatek-po-pie-5-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
6https://hive.blog/hive-134382/@jocieprosza/statek-po-pie-6-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
7https://hive.blog/hive-134382/@jocieprosza/statek-po-pie-7-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
8https://hive.blog/hive-134382/@jocieprosza/statek-po-pie-8-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
9/Companieshttps://hive.blog/hive-134382/@jocieprosza/statek-po-pie-9-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
10 Suplementhttps://hive.blog/hive-134382/@jocieprosza/statek-po-opie-10-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow

Posted Using LeoFinance Beta0
0
0.000
0 comments