Hele, balíček! (5)

Z3V8EAXi3vZUzvja_KolNY7y3VKzQL7pXlMBfkCUaK8hhrwmAF6hzu3A94p5zIOWNNgPotI.png
Někdo si ze mě dělá legraci! Dnes za 0,35 USD. V pěti balíčcích bylo zatím kartiček za 7,50 USD... Co se na to dá říct...

Táta je na tom o polovinu líp než já, ale taky nedostal zpátky ani kupní cenu balíčků. Že prý vydržet, že se to zlomí. No, nevím. Snad něco naženu aspoň těmihle posty...
image.png
Co jsem dneska dostal za splnění kvestu...
image.png
Můj dnešní poslední souboj ke splnění kvestu...

Tak zítra mám poslední pokus! Víc balíčků nemám.

@cryptoinvestsvk @godfish @greenmask9 @ibelin @jedenjenda @kraki @krakonos @kreur @pavelsku @softa @tazi @timehacker @zirkonov @zirky @zeero220
0
0.000
4 comments
avatar

Congratulations @kraki! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 1250 upvotes.
Your next target is to reach 1500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from day 20
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000