Splinterlandí hlášení

avatar

Táta vždycky večer píše Actifití hlášení. Tak proč bych já nemohl hlášení Splinterlandí? Jasně, že ne každý den. Asi tak jednou za měsíc.

Táta teď používal https://splintershare.info/ Tak já to udělám taky.Tátovi to vyneslo 3,99 USD. Mně 8,48 USD. Já hraju Bronze I, táta Silver III. Asi se vyplatí hrát v Bronze...

Měl jsem strategii. Koupil jsem si Summonera pro Death na levelu 2. A postupně jsem k němu přikoupil kartičky vyšší úrovně. Měl jsem dobrý balíček pro Death... V denních kvestech jsem nějak splnil pět vítězství a pak hrál s Death. A změnila se pravidla.

Ta první sezóna podle nových pravidel, to jsem měl neuvěřitelné štěstí. Druhá, ta byla horší. Ale pak se zase upravila pravidla a já dostávám pořád míň a míň.

Kupovat kartičky? Jak se změní pravidla příště? Nechám to na robotovi. Sám se už jen dívám, jestli jsem dostal nějakou chestku a co v ní je...

Další hlášení bude v srpnu. Třeba radostnější. třeba budu mít zase štěstí.0
0
0.000
6 comments
avatar

Congratulations @kraki! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 3000 upvotes.
Your next target is to reach 4000 upvotes.
You made more than 200 comments.
Your next target is to reach 300 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000