Ukrajinské děti v našich školách

avatar

Slíbil jsem článek na tohle téma. Sliby se mají plnit... Ale já vidím jen to, co se děje na škole naší.

Zřejmě každá městská část si může v tomhle ohledu dělat, co ji napadne a co se jí zlíbí. Bavím se s kolegy z jiných čtvrtí. Ale celkový přehled tedy nemám. A na střední či vyšší školy nedohlédám vůbec.

Vypadalo to zprvu, že převládne mechanistické pojetí. Sečetly se metry, krychlové i čtvereční, spočítaly se záchodky a pisoáry, kapacita kotlů v kuchyni... A chtěli nám poslat 380 nových žáků. K našim stávajícím 186. Ale to se podařilo odrazit. Aspoň zatím.

Takže jsou u nás ve škole dvě ukrajinské třídy, vulgo skupiny. Ukrajinské děti ale nejsou žáky naší školy. Obec nám jen přikázala uvolnit pro ně dvě třídy. Tudíž vůči nim nemáme žádné povinnosti a nemůžeme vůči nim ani nic vyžadovat. Třeba lékařskou prohlídku nebo očkovací průkaz...

Na Ukrajině je jedenáctiletá povinná školní docházka. Takže v jedné třídě je soustředěn první stupeň a v té druhé druhý. Vyučování vedou čtyři ukrajinské učitelky. Které jsou zaměstnankyněmi městské části. Pracovně-právní vztah k naší škole nemají.

Měli jsme štěstí. Dvě učitelky už dlouhodobě žily v Čechách. Mají nostrifikaci a umějí česky. Takže by mohly okamžitě nastoupit i k výuce českých žáků. Mají přehled, co se učí tam i co se učí tady. A ty dvě další se rychle učí...

Co my, čeští učitelé, s ukrajinskými dětmi? My tam učíme češtinu... Kdysi, strašně dávno, před válkou, jsem komunikoval s @godfish na téma čeština pro cizince. No, nemám na to papír. Ale už jsem to dělal.

V prvostupňové třídě učí češtinu učitelky z prvního stupně. Mají už zkušenosti zejména s Vietnamci, Číňany, Romy a i s Rusy a Ukrajinci. Tak nějak se střídají. Moc do toho nevidím. Snaží se o dvě hodiny češtiny denně.

Na té druhostupňové třídě se střídáme tři. Aprobovaný češtinář jsem jen já. Kolegyně je angličtinářka a už učila češtinu anglicky mluvící Číňany. Kolega je speciální pedagog... Prostě se domluvíme, kdo kdy, kde co. Zatím netušíme, jaké budeme mít výsledky. Jsme na začátku. Snažíme se o 7 hodin týdně. Nad naše úvazky. Možná, že začnu učit český dějepis v češtině a ruštině...

Dřív bývaly jednotřídky či dvoutřídky běžné. Dneska... No, učíme je všechno od nuly. Ale mezi dítětem dvanáctiletým a sedmnáctiletým je fakt rozdíl.

A rozdíly jsou i mezi žáky z různých oblastí. Ti z Kyjeva a větších měst umějí anglicky lépe než já. Ti ze zapadlých vesnic neumějí ani latinskou alfabetu. (Oni svému písmu říkají cyrilice. Slovo azbuka chápou jako výsměch.)

Kluci z venkovských oblastí... V těch hodně zapadlých panuje patriarchát. Bez přitomnosti svých otců se starší kluci cítí být hlavou rodiny, za kterou mají odpovědnost. Raději by bojovali nebo pracovali. Učit se, když táta někde stojí se samopalem... Musí se jim to vysvětlovat. Ti z větších měst jsou jako ti kluci u nás.

S děvčaty problémy nejsou. Chápou, že vzdělání je cestou k jejich budoucnosti. A čeština je nástroj na tu cestu...

Problém představuje migrace migrantů. Někteří se už vracejí na Ukrajinu. Další po pár dnech pokačují na západ. Nebo se jen přestěhují z tělocvičny na druhý konec Prahy do lepšího bydlení. Za ně se přijímají noví... V pátek můžete končit se skoro jinou třídou, než s jakou jste začali v pondělí.

Někteří ředitelé zamkli školy a "ničevo neponimájut". Jiní berou co nejvíc Ukrajinců teď, aby je nemuseli přijímat později. Protože pak to budou opravdu váleční poškozenci. (Nestahuje se Putin od Kyjeva, že tam plánuje použít jaderné zbraně?)

Tam, kde zařadili Ukrajince do běžných tříd na běžné vyučování a odvádějí si je na separátní češtinu, tam si teď drbou hlavu. Když je ve třídě jeden, dobře, sedí a mlčí, ale jakmile je jich víc, tak už si při pro ně nesrozumitelném vyučování jen ukrajinsky šuškají.

U nás je naším úkolem naučit Ukrajinci česky tak, aby mohli v září nastoupit do tříd mezi české děti. Dáme to? Nevím. Dělám, co umím.

Ukrajinci přišli v několika vlnách. První vlna byli příbuzní těch, co tu už jsou. O těch by se v určité míře dalo uvažovat jako o ekonomických migrantech. Druhá vlna byli vzdělaní a charakterní, kteří nechtěli žít pod Putinem. Tedy emigranti z důvodu svědomí. Nemohli tušit, že Ukrajina vydrží. A třetí vlna, to jsou opravdoví uprchlíci z oblastí bojů. Zachránili igelitku věcí, nic nemají, jen otřesné zážitky.

Zejména Ti z třetí vlny by potřebovali psychologickou pomoc. Ale jsou často duševně zranění, chovají se často agresivně. Chápu je. Oběti šikany taky často samy šikanují.

Nezlobte se, končím. Chodím domů strašlivě utahaný. V zásadě chodím do práce a doma už jen dělám přípravy a pak jdu spát.

Dobrou noc.
kraki_a.png0
0
0.000
10 comments
avatar

Nice keep it up.
if you haven't receive 300 HIVE than vote Drakos for witness
Drakos is a well known and great guy so i am vouching for him
Vote for Drakos and get 300 HIVE

VOTE NOW CLICK HERE

0
0
0.000
avatar

WARNING - The message you received from @jitendra92 is a CONFIRMED SCAM!

DO NOT FOLLOW any instruction and DO NOT CLICK on any link in the comment!

0
0
0.000
avatar

S prací s dětmi uprchlíků těžko pomůžu, ale kdyby tě výuka dětí opravdu omrzela, o lektory češtiny pro cizince je stále zájem. A vzhledem k okolnostem roste.

0
0
0.000
avatar

Učitelé jsou bombardováni novými výzvami. E-výuka, dělení tříd na lichý a sudý týden, covid prázdniny v době pandemie. Teď se musíte vypořádat s cizojazyčnými studenty v obrovském počtu.
Umím si jen těžko představit, že bych uprostřed března utekl před válkou a za 4 měsíce školního roku se naučil cizý jazyk tak perfektně, že bych mohl do třídy s domorodci. S češtinou mám problém, i když je to můj rodný jazyk. Hodně štěstí.

0
0
0.000
avatar

Ukrajinština od nás zas není tak daleko a děti se učí rychle. Tohle nám zas tak nevadí. Je to konec konců naše práce. Co mě vadí, je přenášení odpovědnosti na školu za úplně jiné, nesouvisející problémy.

Napřed se objevily v 90 letech drogy. To se vyřešilo tak, že se na školách zřídila funkce metodika prevence společensky nežádoucích jevů. Tím je to vyřešeno! Nebo není? Tak je to tím, že školní metodik neplní svoji funkci... (Má zpravidla placené 2 hodiny týdně na svoji činnost.)
Pak se po roce 2008 objevila vlna exekucí. Takže se začala na školách vyučovat finanční gramotnost. Je odpovědností ředitele, jak si ji zapracuje do plánů a zaplatí. A tím je to vyřešeno! Nebo není? To je ale neschopností ředitele! (Žádné peníze a časová dotace na to nejsou.)
No a teď půjdeme do války... Takže se na školách obnoví výuka branné výchovy. Tím je to vyřešeno! Časová dotace a peníze nebudou... Já být Putin, už se třesu! A jestli prohrajeme, je to vinou učitelů...

0
0
0.000
avatar

Líbí se mi, jak to bereš pozitivně. Pamatuju učitele, kteří se rozčilovali už kvůli tomu, že po nich někdo chtěl odvést jejich standardní práci. Například oprava testů z angličtiny 2,5 měsíce po jejich napsání už nedává smysl (bere se jiné učivo, některé chyby se studenti odnaučí v při práci v hodině atp.) Proto měli školním řádem stanovenou určitou lhůtu, to ale po nich nikdo neměl chtít dodržovat.

S tím, co píšeš dále, asi nelze jinak než souhlasit. Finanční gramotnost by se asi učit měla, ale jak to zpracovat tak, aby si z toho něco 15 letí žáci něco odnesli? Akciové, peněžní, dluhopisové fondy, to mi nic neříkalo. Až teď vím pořádně, co ta slova znamenají.

0
0
0.000
avatar

Mimochodem opravdu někde existuje předpis, že známka z písemného projevu má být udělana do 10 pracovních dnů od jeho vybrání, jinak leze napadnout její platnost... Ale nechtěj ode mě, abych to hledal přesně a citoval.

0
0
0.000
avatar

Jám Vám (učitelům) poslední roky opravdu nezávidim...

0
0
0.000
avatar

Kdo to měl v posledních letech lehké...

0
0
0.000