avatar

๐”ป๐•’๐•Ÿ แดฐแต˜แตˆแต‰ ๐•„๐• ๐•Ÿ๐••๐• ๐•ค๐•™๐•’๐•จ๐•’๐•Ÿ

๐”ธ๐•๐•จ๐•’๐•ช๐•ค ๐•„๐•š๐•Ÿ๐•• ๐•’ ๐”ฝ๐•ฃ๐•–๐•– ๐•„๐•š๐•Ÿ๐•• - ๐•‹๐•ฃ๐•ฆ๐•ฅ๐•™ ๐•€๐•ค ๐•‹๐•™๐•– ๐•ƒ๐•’๐•จ ๐•†๐•— โ„•๐•’๐•ฅ๐•ฆ๐•ฃ๐•– - ๐•‹๐•ฃ๐•ฆ๐•– ๐•ฃ๐”ผ๐•ง๐• ๐•๐•ฆ๐•ฅ๐•š๐• ๐•Ÿ ๐•€๐•ค ๐•Ž๐•š๐•ฅ๐•™๐•š๐•Ÿ ๐•‹๐•™๐•– ๐•„๐•š๐•Ÿ๐•• ... ๐•š ๐••๐•  ๐•จ๐•™๐•’๐•ฅ ๐•š ๐•จ๐•’๐•Ÿ๐•ฅ, ๐•จ๐•™๐•–๐•Ÿ ๐•š ๐•จ๐•’๐•Ÿ๐•ฅ ๐•’๐•Ÿ๐•• ๐•™๐• ๐•จ ๐•š ๐•จ๐•’๐•Ÿ๐•ฅ
CTP Power
0
Vote Value
0
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
Painter of Dream Maps . Milksweet . Razor-sharp .
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
I'm an amateur photographer from Holland , #insects and #flowers mostly #macro i started a timelapse account @xenium
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
Join us in our little garden where we enjoy living with and sharing what we learn about growing food and medicinal plants, DIY and community on Kaurna land.
CTP Power
1034.127
Vote Value
0.101
avatar
Prophet Madman Wanderer Thinker Drinker Stinker
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
Community of fun loving men looking to make profits
CTP Power
14721.332
Vote Value
1.439
avatar
I have no clue what I'm doing here
CTP Power
0
Vote Value
0
CTP Power
31.213
Vote Value
0.003
avatar
Hive Thrifted gives you the opportunity to earn Hive or HBD by selling pre-loved goods gathering dust in your attic/closet โ€“ currency to be used- Hive or HBD.
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
Like Talia, I often have fireflies in my eyes.
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
Dad. Husband. Sport. Music. Technology. Astronomy. Art. Reading. Surfing.
CTP Power
115.578
Vote Value
0.011
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
Hive Witness - https://vote.hive.uno/@sagarkothari88
CTP Power
0
Vote Value
0
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
I Love Life | Web 3 | Crypto | Nature | Adventure | Photography | Food l Gardening
CTP Power
15000
Vote Value
1.466
avatar
Nature | La Vie | Senior Curieuse
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
"Tothe" rhymes with "cloth." I write whatever is on my mind, whether puerile or profound.
CTP Power
400
Vote Value
0.039
avatar
Mรบsico, poeta, meditador y amante de los animales.
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
Goddess of Coffee; Lover of nature, simplicity, and spirituality
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
Food Lover-Reader-Traveler
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
I exist.
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
๐•ƒ๐•š๐•“๐•ฃ๐•’๐•ฃ๐•ช ๐•†๐•— ๐”ป๐•–๐•๐•š๐•”๐•š๐• ๐•ฆ๐•ค๐•Ÿ๐•–๐•ค๐•ค - ๐•Š๐•’๐•Ÿ๐••๐•จ๐•š๐•”๐•™๐•–๐•ค ๐•†๐•Ÿ๐•๐•ช
CTP Power
0
Vote Value
0