သွေးကြွေး

avatar

နွေဦးလေရူး
တိုးဝှေ့မြူးတော့
လွင့်လူးရွက်ဝါ
မြေပေါ်မှာကြွေ...

ခြံစောင့်စစ်ခွေး
အာဏာရူးတော့
ညွန့်ဖူးရွက်သစ်
လူငယ်သက်တွေ
ရက်စက်စွာခြွေ...

အာဇာနည်သွေး
အလကားတော့
ဆုံးမခံဘူး။
သစ္စာဆိုထား
အာဏာရူးကို
ချေမှုန်းကာရှင်း
အသက်သွေးကြွေး
ပြန်ပေးရမည်...

သစ်အယ်သီး
17.03.20

img_0.8150408813104218.jpg
Image credit Facebook

@myanmarkoko0
0
0.000
2 comments
avatar

ကမ္ဘာမကြေဘူး။
ပြန်တိုက်ခွင့်ရရပါစေ

0
0
0.000
avatar

အာဏာရှင် မုချ ကျဆုံးရမည်...

0
0
0.000