МАРТЕНИЧКА, НАПРАВЕНА ОТ МЕН / MARTENITSA, MADE BY ME

avatar
(Edited)

img_0.022688711204397343.jpg

Здравейте, много ми хареса темата на предизвикателството и нямаше как да го пропусна. Обаче, както се случва често когато имаш повече задачи от очакваното пропускаш сроковете. Нищо. Така или иначе тази мартеничка я направих за предизвикателството и за подарък за близък на мен човек.

Hi, I really liked the theme of the challenge and couldn't pass it up. However, as often happens when you have more tasks than expected you miss the deadlines. Nothing. Anyway I made this martenitsa for the challenge and as a gift for someone close to me.

img_0.5850742787239108.jpg

Ето как започна всичко.

Направих една шапка

That's how it all started.

I made a hat

img_0.03745829001801701.jpg

След това я напълних със силиконов пух и започнах да плета пънчето. Когато достигнах до желаната височина пънче, започнах да правя затварящи бримки.

Then I filled it with silicone fluff and started crocheting the stump. When I reached the stump height I wanted, I started to cast off stitches.

img_0.5855587663989178.jpg

img_0.45499907313715965.jpg

img_0.18528827818919497.jpg

img_0.2093235032954892.jpg

За да мога да оформя шапката ръба го обримчих повторно с игла.

Преждата която ползвах, вероятно е по-възрастна от мен. Моята баба наскоро ми я даде, защото тя вече не плете от години. Беше чисто нова, вълнена и тънка. За да мога да изградя гъбата и тя да бъде с достатъчна здравина използвах преждата на 2 ката. Плета стегнато и се късаше когато беше на един.

Получи се една сладка мартеничка, която може да се използва дори и след като премине въодушевлението от празника. Вярвам че за да намалим замърсяването на планетата трябва да използваме максимално, това което е около нас като вече изградени ресурси.

To be able to shape the hat brim I re-needled it.

The yarn I used is probably older than me. My grandmother recently gave it to me because she hasn't knit in years. It was brand new, wool and thin. In order to be able to build the sponge and have it be of sufficient strength I used the yarn in 2 skeins. It knit tight and tore when it was on one.

The result was a cute little martenitsa that can be used even after the excitement of the holiday has passed. I believe to reduce pollution on the planet we need to make the most of what is around us as already built up resources.

img_0.22896916259939326.jpg

img_0.793292530885454.jpg

img_0.4456768808491081.jpg0
0
0.000
48 comments
avatar

!discovery 27

0
0
0.000
avatar

Thank you!
!LUV
!PIZZA
!BBH
!LOLZ

0
0
0.000
avatar

Because this is such an awesome post, here is a BBH Tip for you. . Keep up the fantastic work

0
0
0.000
avatar
(Edited)

PIZZA! PIZZA! PIZZA! PIZZA! PIZZA! PIZZA! PIZZA! PIZZA!

PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
projectmamabg tipped hivebg (x1)
venan tipped projectmamabg (x1)
cryptoplanetbg tipped projectmamabg (x1)
pagane tipped projectmamabg (x1)
@projectmamabg(5/5) tipped @venan (x1)
projectmamabg tipped pagane (x1)
hivebg tipped projectmamabg (x1)
projectmamabg tipped stevenson7 (x1)

Learn more at https://hive.pizza.

0
0
0.000
avatar

Чудесна работа, @projectmamabg! Много си права за използването на ресурси, които обикновено изхвърляме в кофата за боклук!
!LUV
!LOL
!PIZZA

0
0
0.000
avatar

@hivebg(2/10) gave you LUV. H-E tools | connect | <><

Given the current emission rate of LUV pushing 500/day, increases to required LUV levels will likely be forthcoming.

0
0
0.000
avatar

Благодаря
!LUV
!PIZZA
!BBH
!LOLZ

0
0
0.000
avatar

Because this is such an awesome post, here is a BBH Tip for you. . Keep up the fantastic work

0
0
0.000
avatar

Ключодържател гъба ръчна изработка (дано не бъркам) ? Интересно.
!LOL
!PIZZA
!LUV

0
0
0.000
avatar

Да, точно. Исках да направя нещо, което може да просъществува повече от седмица две, защото знаем поверието че трябва да се свалии, а така като я погледнат ще се усмихнат. И аз закачам част от мартеничките които получавам, но не всички, защото дървото до нас постоянно е окичено с такива.

Моя вариант остава полезен и след като премине еуфорията. утре ще разкажа как е минало подаряването му ;)

0
0
0.000
avatar

Старите прежди нямат равни. Плета и знам за какво говориш. Много интересна и оригинална идея и изпълнение!
!LUV
!PIZZA
!BBH

0
0
0.000
avatar

@pagane(5/10) gave you LUV. H-E tools | connect | <><

Given the current emission rate of LUV pushing 500/day, increases to required LUV levels will likely be forthcoming.

0
0
0.000
avatar

Аз, подготвям и още няколко за утре за раздаване, но малко по-късно днес ще успея да ги завърша, за да ги снимам. Те съще са интересни и с прежда от истинска вълна... както казваш - "плета и знам за какво става дума".

!LUV
!BBH
!LOLZ
!PIZZA

0
0
0.000
avatar

What's the difference between a rain gutter and a clumsy outfielder?
One catches drops, the other drops catches.

Credit: reddit
@pagane, I sent you an $LOLZ on behalf of @projectmamabg
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ. (4/4)

0
0
0.000
avatar

Because this is such an awesome post, here is a BBH Tip for you. . Keep up the fantastic work

0
0
0.000
avatar

Because this is such an awesome post, here is a BBH Tip for you. . Keep up the fantastic work

0
0
0.000
avatar

Чудесно е да можеш да направиш нещо собственоръчно, @projectmamabg. Още по-хубаво е да запазиш традициите на рода си!
!LUV
!LOL
!PIZZA

0
0
0.000
avatar

@venan(2/10) gave you LUV. H-E tools | connect | <><

Given the current emission rate of LUV pushing 500/day, increases to required LUV levels will likely be forthcoming.

0
0
0.000
avatar

За мен важното е че ми доставя удоволствие че правя нещо с ръцете си. Без значение какъв е повода за мен е истинско вълнение когато изработвам нещо, къде успешно, къде не е без значение. Важно за мен е чувството че си направил нещо...

!LUV
!PIZZA
!LOLZ
!BBH

0
0
0.000
avatar

You need to stack more BBH (Each 1000 BBH in your wallet allows you to send 1 BBH per day)

0
0
0.000
avatar

!hivebits

0
0
0.000
avatar

Hivebits blends Hive's blockchain and Bitcoin's ethos. Your effort = your reward. Mine HBIT simply with ! hivebits (no space), one-per-day. Success! You just mined .9 HBIT and the user you replied to received .1 HBIT on your behalf. You can receive 100% of the HBIT by replying to one of your own posts or comments. Or, support Hivebits by using the official HBIT mine | your wallet | market | tools | connect | <><

0
0
0.000
avatar

!hivebits

0
0
0.000
avatar

Hivebits blends Hive's blockchain and Bitcoin's ethos. Your effort = your reward. Mine HBIT simply with ! hivebits (no space), 1-per-day. Success! You just mined .9 HBIT and the user you replied to received .1 HBIT on your behalf. You can receive 100% of the HBIT by replying to one of your own posts or comments. Or, support Hivebits at official HBIT mine | your wallet | market | tools | connect | <><

Confirmation replies are currently on, but they'll go off when Resource Credits (RCs) get low. Your hivebits command will still go through and you'll get your HBIT.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @projectmamabg! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You made more than 1500 comments.
Your next target is to reach 2000 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - March 1st 2022
Hive Power Up Month - Feedback from February day 28
0
0
0.000
avatar

Браво ! Малко хора вече изобщо плетът .

0
0
0.000
avatar

!LUV започнах на шега да плета, и се оказа че е истинско забавление. Така мога да се откъсна от всичко, докато съм се съсредоточила в броенето на бримките....

0
0
0.000
avatar

!LUV
!LOL

0
0
0.000