bojové umění vs bojový sport/martial arts vs combat sport

avatar
(Edited)

Známý sensei karate na Facebooku položil otázku.

Proč myslíte, že děti a rodiče více tíhnou k bojovým sportům než k bojovým uměním?

Můj názor je . Že bojový sport působí blíž realitě ulice. A jde v něm více vidět bolest. Tudíž existuje předpoklad, že se bojovník lépe naučí zvládat bolest.

Navíc i filmový obraz

Srovnejme si Walker Texas Rangers s filmem Neporazitelný.
Kdy Walker neprojevuje téměř žádnou bolest . A Bojku na kterém jde vidět bolest i krev ...

Očekávání

Ano každý by chtěl byt neohrožený bojovník. Který neschytá ránu. Ale podle mně si lidé i děti uvědomují že to tak nefunguje .

Moment překvapení

Podle mě i tu existují představy Které to vysvětlují. A logické důsledky. Pokud si totiž odmyslime prvek překvapení. Tak rozhoduje psychická a fyzická připravenost.

Ostatně k čemu je mi umět milion technik , když to moje tělo nestíhá ?

Moment překvapení se podle mně přeceňuje . Z jednoho dobrého důvodu. ( pokud nejde vyloženě o kritickou situaci )

Co až se napadený zvedne a oklepe z útoku ?
Známý si prošel podlým napadením . Zvedl se a šel za dotyčným. A ten se rozbrečel ať ho nemlátí .

Co myslíte proč bojový sport působí více atraktivně ?


A well-known karate sensei on Facebook asked the question.
Why do you think kids and parents gravitate more towards martial sports than martial arts?

My opinion is. That martial arts seems closer to the reality of the street. And there's more pain involved. So there's an assumption that a martial artist will learn to handle pain better.

In addition, the cinematic image
Let's compare Walker's Texas Rangers to the movie Invincible.
When Walker shows almost no pain . And a fighter who can see pain and blood...

Expectations
Yes everyone wants to be a fearless fighter. Who doesn't take a punch. But I think people and kids realize it doesn't work that way.

Moment of surprise.
I think there are ideas that explain it. And logical consequences. Because if you take away the element of surprise. Mental and physical preparedness is the key.

After all, what good is it to know a million techniques if my body can't keep up?

I think the element of surprise is overrated for one good reason.

What if the attacker gets up and stumbles out of the attack?
A friend of mine had a vicious assault. He got up and went after the guy. He cried and told him not to hit him.

What do you think makes combat sports more appealing?0
0
0.000
6 comments
avatar

Moje děti provozovaly (a provozují) takovou zájmovou činnost, která je baví. To bylo jediné kritérium, a bylo úplně jedno, jestli to byl skaut, airsoft, šerm nebo výtvarná škola. Jen zájem o tu kterou činnost - nic jiného jsme ani já ani kluci neřešili.

0
0
0.000
avatar

Jo jo, není nad to vystřílet po někom pár softwarových kuliček :D

0
0
0.000
avatar

Lepší než někoho utlouct starým hardwarem, ne?

0
0
0.000
avatar

Já odkazoval na jeden dnes už legendární trapas našeho bývalého prezidenta...

0
0
0.000
avatar

Na začátku byl výcvik. Ale běhat, házet, metat... To nebylo atraktivní. Tak staří Řekové vymysleli sport. Naše západní civilizace je zkrátka soutěživá.

Východní civilizace jsou jiné. Myslím, že v Japonsku bylo dříve umění čajového obřadu a ikebany než ta bojová. Když bylo třeba výcviku, tak se na to šlo přes umění. To zas bylo populární tam.

Takže vyslovuju hypotézu, že bojové sporty jsou západní provenicence a umění východní. Sport se chytá na Západě a umění na Východě. Nicméně žijeme v globalizovaném světě a všechno se tu i v hlavách lidí prolíná.

0
0
0.000