HiveStats 14 Day Progress - October 2022 [ENG-TUR]


I took the photo from hive.io community and rearranged it.

This is my seventh 14 Day Progress post. As I have said before, Account Progress post has been one of my favourite posts I like to share very much on HIVE. I hope that I will be able to share it once in every 14 days as well. Thus, I don't need to wait for a month to share this kind of post I like.

I share my Account Progress posts on HIVE TR Community to support TR Community.

Bu benim yedinci 14 Günlük Hesap Gelişim yazım. Hesap Gelişim yazısı, HIVE'de paylaşmayı en çok sevdiğim yazılardan biri olduğunu söylemiştim. Umuyorum ki 14 günde bir de Hesap Gelişim yazılarımı paylaşabileceğim. Böylelikle, bu sevdiğim yazı türünü paylaşmak için bir ay beklememe gerek kalmayacak.

Hesap Gelişim yazılarımı TR Topluluğuna destek olmak için HIVE TR Topluluğunda paylaşıyorum.

HIVE has been an addiction for me. HIVE has also been the social media platform that I use the most. I try to be active on HIVE everyday by posting, upvoting and commeting on posts thanks to @ecency DApp.

HIVE benim için artık bir bağımlılık haline geldi. HIVE ayrıca en çok kullandığım sosyal medya platformu oldu. @ecency uygulaması sayesinde post paylaşarak, oy vererek ve paylaşımlara yorum yazarak HIVE'de her gün aktif olmaya çalışıyorum.

If you also want to analyze your stats on HIVE Blockchain, just write your account name on https://hivestats.io/, all is collected in one page.

Siz de HIVE Blokzincirinde verilerinizi analiz etmek istiyorsanız, hesap adınızı buraya https://hivestats.io/ yazmanız yeterli, herşey tek bir sayfada toplanmıştır.


Taken from https://hivestats.io/

Here is the some data that was collected from HiveStats for the first 14 days of October:

As you know, I broke my record of July in September and September has been the month which I received the most rewards on HIVE. I couldn't be much active on HIVE in the second week of October. For this reason, there was decrease in my 14 Day revenues. I received 3.95 HIVE from Curation Rewards, 29.96 HIVE and 15.20 HBD from Author Rewards, also 3.23 HBD interest payout from Savings in the first 14 days of October. All the earnings exccept curation rewards decreased compared to the previous post. APR rate increased from 8.03% to 8.19%. It is because I used the Hive Power only when it was above 80%. Thanks to the increased interest rate from %12 to %20, I think the number of people who keep HBD in their savings account will increase because there is no financial institution in the world that pays 20% interest for an instrument that is almost equal to $1. Despite the reduced HBD earnings from the rewards pool, I will continue to save HBD some more time. However, I think to convert some of them to HIVE to power up when its price is over more than $1.

Ekim ayının ilk 14 günü için HiveStats'dan alınan bazı veriler şöyledir:

Bildiğiniz üzere Eylül ayında, Temmuz ayındaki rekorumu kırdım ve Eylül ayı HIVE’da en çok gelir elde ettiğim ay oldu. Ekim ayının ikinci haftası HIVE'da fazla aktif olamadım. Bu nedenle 14 günlük gelirlerimde düşüş oldu. Ekim ayının ilk 14 gününde 3.95 HIVE Kürasyon Gelirlerinden, 29.96 HIVE ve 15.20 HBD Yazar gelirlerinden, 3.23 HBD Faiz gelirinden elde ettim. Bir önceki yazıma kıyasla kürasyon gelirleri dışında tüm gelirler düşmüş. Bununla birlikte, yıllık kürasyon getiri oranı %8.03'den %8.19'a yükselmiş. Bunun nedeni Hive Oylama Gücümü sadece %80'in üstünde olduğu zamanlar kullanmam. Faiz oranının %12'den %20'ye arttırılması sayesinde, HBD'yi birikim hesabında tutanların sayısının artacağını düşünüyorum çünkü hemen hemen 1 Dolara eş değer olan bir enstrüman için Dünya'da %20 faiz veren bir finansal kuruluş yok. Ödül havuzundan HBD kazanımlarının azaltılmasına karşın, HBD biriktirmeye bir süre daha devam edeceğim. Buna karşın, HBD’nin fiyatı 1 doların çok üzerine çıktığı zaman birazını HIVE’a çevirip oy gücümü arttırmayı düşünüyorum.

I achieved my second goal on HIVE, 1250 HP milestones, in September. My next goal is to achieve 1500 HP milestones. I reached 65 reputation in September and the next phase is to reach 66 reputation. I could increase my HIVE Power to 1316 HP and my reputation to 65.5 reputation in October.

Eylül ayında HIVE'daki ikinci hedefim olan 1250 HIVE oylama gücü kilometre taşına ulaştım. Bir sonraki hedefim 1500 HIVE oylama gücü kilometre taşına ulaşmak. Eylül ayında 65 repütasyona ulaştım ve bir sonraki adım ise 66 repütasyona ulaşmak. Ekim ayında HIVE oylama gücümü 1316 HP'a, repütasyonumu ise 65.5'e yükselttim.

From June Monthly Progress post on, I have started to share my first five Hive-Engine tokens staked in my wallet as well. Now I can also analyze them comparing to my last HiveStats post. Here are my first five staked Hive-Engine tokens data that was collected from HiveStats as of 14th day of October:

Haziran ayınan itibaren, Hive-Engine cüzdanımda kilitlediğim ilk beş token bilgilerini de paylaşmaya başladım. Şimdi onları bir önceki HiveStats yazımla kıyaslayarak analiz edebilrim. Ekim ayının 14. günü itibariyle HiveStats'dan alınan Hive-Engine cüzdanımda kilitlediğim ilk beş token bilgileri şöyledir:


Taken from https://hivestats.io/

During the 14-day period, Leo increased 7%, WAIV 0.01%, CENT 18% and POB 14%. The token named Meme ranks among top 5 tokens in this month due to the increase in its price. Since the HiveStats ranking is based on the USD value of the tokens, the top 5 ranking is changeable. 14 Day Hive-Engine token earnings are equivalent to 0.37 HIVE.

14 günlük süreçte Leo %7, WAIV %0.01, CENT %18 ve POB %14 artış göstermiştir. Meme adlı token ise fiyatındaki artış nedeniyle bu ay ilk 5 sıralamasına girmiş. HiveStats sıralaması tokenlerin USD değerine göre olduğu için ilk 5 sıralaması değişkendir. 14 günlük Hive-Engine token kazancımın 0.37 HIVE'a denk gelmektedir.

I have been active almost everyday on HIVE since August 2021. 2022 has been the year in which I have shared the most posts, read the most posts, upvoted the most posts, received the most upvotes, commented on the most posts, and received the most comments on HIVE. I hope that I will realize much more and reach my next goals in 2022.

2021 Ağuston ayından itibaren hemen hemen hergün HIVE'de aktifim. 2022 yılı, HIVE'de en çok yazı paylaştığım, en çok yazı okuduğum, en çok paylaşıma oy verdiğim, en çok oy aldığım, paylaşımlara en çok yorum yaptığım ve en çok yorum aldığım yıl oldu. Umarım 2022 yılında daha fazlasını gerçekleştirip bir sonraki hedeflerime ulaşacağım.

I would like to thanks @LeoFinance team for the contributions to HiveStats. Hope to see you in the next monthly progress post.

Thank you for reading.

HiveStats'a katkılarından dolayı @Leofinance ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki aylık gelişim yazısında görüşmek üzere.

Okuduğunuz için teşekkür ederim0
0
0.000
5 comments