You are viewing a single comment's thread from:

RE: Romantic Baboy- Baguio City Philippines

in Foodies Bee Hive3 months ago

Napaka catchy ng name resto nila...bakit kaya romatic baboy pinangalan nila?

Sort:  

Oo nga po. Hehe ang cute rin ng symbol nila.

Pero mapapakain ka talaga dito sa restaurant na into.