I Have Reached 1250 Hive Power [ENG-TUR]


I took the photo from hive.io community and rearranged it.

Hi Friends

Today, I have reached over 1250 Hive Power which is the second milestone for me on HIVE. I have been a member of HIVE for 4 years and 8 months. Considering this period, reaching 1250 HP may not be very important, but I think it is important in terms of motivation. Sure, I have not done this period of 4 years and 8 months membership to the fullest. However, I had dropped by HIVE from time to time and shared a few posts until the middle of 2021, but I had never left HIVE.

Merhaba Arkadaşlar

Bugün, HIVE’da benim için ikinci dönüm noktası olan 1250 Hive Oy Gücüne ulaştım. 4 yıl 8 aydır HIVE’a üyeyim. Bu süreyi göz önüne aldığımızda 1250 HP’ye ulaşmak belki çok önemli değil ama motivasyon açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi bu 4 yıl 8 aylık üyelik sürecini dolu dolu geçirmedim. Buna karşın, 2021’in ortalarına kadar HIVE’a ara ara uğrayıp tek tük paylaşımlar yaptım ama hiç bir zaman HIVE’dan kopmadım.

Source

I had about 590 Hive Power in August of 2021. From August on, my activity on HIVE has increased gradually by posting, upvoting and commenting on posts thanks to @ecency DApp. Meanwhile, we some friends have started talking again in our Hive Türkiye Discord channel. As a result of the developments in Turkish Community, the @trliste curation trail has started to be active again after three years and has started to support posts written in Turkish with tr tag. Except these, 2 contest and 30 question-answer activities were organized by trliste account.

2021’in Ağustos ayında yaklaşık 590 Hive Oy Gücüm vardı. Ağustos ayından itibaren HIVE’daki aktifliğim @ecency uygulaması sayesinde yazı paylaşarak, yazılara oy verip yorum yaparak giderek arttı. Bu arada, Hive Türkiye Discord kanalımızda kalan az sayıda arkadaşla tekrar konuşmaya başladık. Türk Topluluğu’ndaki gelişmeler neticesinde Trliste kürasyonu de üç yıl sonra tekrar aktif hale geldi ve tr etiketinde yazılan Türkçe yazılara destek vermeye başladı. Bunların dışında, trliste hesabı tarafından 2 yarışma ve 30 tane soru-cevap etkinliği düzenlendi.

I can say that 2022 has been the year in which I shared the most posts, read the most posts, upvoted the most posts, received the most upvotes, commented on the most posts, and received the most comments on HIVE. I have still kept going this way. Besides, I have also joined the Hive Power Up Day since April 2022 and I have powered up 51 HIVE till then. Having reached my first goal 1000 Hive Power on HIVE, I reached my second goal 1250 Hive Power in such a short time as one and a half months. Just as it requires effort to achieve something in life, it also requires effort to grow your account on HIVE. If it wasn't for the Ecency DApp, perhaps I wouldn't be this much active on HIVE and wouldn’t be able to achieve my goals as well.

2022 yılı, HIVE'da en çok yazı paylaştığım, en çok yazı okuduğum, en çok paylaşıma oy verdiğim, en çok oy aldığım, paylaşımlara en çok yorum yaptığım ve en çok yorum aldığım yıl oldu diyebilirim. Hala da bu şekilde devam ediyorum. Ayrıca, 2022’nin Nisan ayından itibaren Hive Oy Gücü Arttırma günlerine de katıldım ve şimdiye kadar 51 Hive oy gücü artışı yaptım. HIVE’da ilk hedefim olan 1000 Oy Gücüne ulaştıktan 1.5 ay gibi kısa bir sürede, ikinci hedefim olan 1250 Oy Gücüne ulaştım. Hayatta bir şeyleri başarmak emek istediği gibi HIVE’da hesabınızı büyütmek de emek istiyor. Ecency uygulaması olmasaydı belki HIVE’da bu kadar aktif olamazdım, hedeflerime de ulaşamazdım.

I see HIVE as a long-term investment. For this reason, I regularly power up the HIVE I receive from author and curation rewards. As for HBD, I have long been transferring HBD into the saving account since the interest rate was increased to 20%. However, I think to convert some of them to HIVE to power up when its price is over more than $1 or I might use the HBD I will receive in the future to Power Up after accumulating 500 HBD. Converting some of HBD interest payouts to HIVE, I already participate in HPUD. I have never drawn neither HIVE nor HBD from my wallet and used for any other purpose. There might be people who need this income from HIVE, I have no words for them; however, I am in favor of powering up HIVE rewards up to a goal for a stronger account and the community. This goal can be 1000 HP, 5000 HP, 10.000 HP.

Ben HIVE’ı uzun vadeli bir yatırım olarak görüyorum. Bu nedenle yazarlık ve kürasyon gelirlerinden elde ettiğim HIVE’ı düzenli olarak Hive Oy Gücümü arttırmada kullanıyorum. HBD konusunda ise faiz oranı %20'ye arttırıldığından itibaren uzun zamandır birikim hesabına HBD transfer ediyorum. Buna karşın, HBD’nin fiyatı 1 doların çok üzerine çıktığı zaman birazını HIVE’a çevirip oy gücümü arttırmayı düşünüyorum ya da 500 HBD biriktirdikten sonra elde edeceğim HBD’leri Hive Oy Gücümü arttırmada kullanabilirim. Zaten Hive Oy Gücü Arttırma Gününe katılmak için faiz gelirlerimin bir kısmını HIVE’a çevirip oy gücümü arttırıyorum. Cüzdanımdan hiçbir zaman ne HIVE ne de HBD çekip farklı bir amaç için kullanmadım. HIVE’dan elde edilecek gelire ihtiyacı olan insanlar olabilir, onlara bir şey diyemem; ama ben, daha güçlü bir hesap ve topluluk için elde edilen HIVE’ı bir hedefe kadar biriktirilmesi taraftarıyım. Bu 1000 HP, 5000 HP, 10000 HP olabilir.

I would like to thank those who supported me through this period, firstly @trliste on behalf of TR Community; @tarazkp, @ericvancewalton, @phortun, @meesterboom, @olga.maslievich, @bluemoon, @brian.rrr, @geekgirl, @antisocialist, @cryptospa, @torem-di-torem, @borepstein, @slobberchops, @pele23, @taskmaster4450le, @traciyork, @xeldal, @lukewearechange and the whole HIVE family.

Bu süreçte bana destek veren başta TR topluluğu adına @trliste olmak üzere @tarazkp, @ericvancewalton, @phortun, @meesterboom, @olga.maslievich, @bluemoon, @brian.rrr, @geekgirl, @antisocialist, @cryptospa, @torem-di-torem, @borepstein, @slobberchops, @pele23, @taskmaster4450le, @traciyork, @xeldal, @lukewearechange ve tüm HIVE ailesine teşekkür ederim.

My next goal is to reach 1500 Hive Power. May everyone achieve their goals on HIVE, thank you for reading.

Bir sonraki hedefim 1500 Hive Oy Gücüne ulaşmak. Herkesin HIVE’da hedeflerine ulaşması dileğiyle, okuduğunuz için teşekkür ederim.0
0
0.000
25 comments
avatar

Umarım buradaki hedefinize kolaylıkla ulaşırsınız. Hepimizin burası için güzel hayalleri var değil mi? Ogünler çok yakındır umarım 🙏

0
0
0.000
avatar

Evet hepimizin var ama hepimiz bir süre aynı yolda devam etmeliyiz ;)

Teşekkürler

0
0
0.000
avatar

Congratulations on achieving your next milestone! I hope very soon you will achieve the next one!

0
0
0.000
avatar

Tebrik ederim arkadaşım. Sen bunun için çok çaba sarf ediyorsun ve hızla hedefine ulsacağina inanıyorum. Başarılar.

0
0
0.000
avatar

Umarım daha da gücünüz artar 🙏 power ınız bol olsun 🙏

0
0
0.000
avatar

Congrats on another milestone mate!
Sorry I didn't get to this earlier - I had it open in a tab!

0
0
0.000
avatar

Congratulations @videoaddiction! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You made more than 7500 comments.
Your next target is to reach 8000 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - October 1st 2022
Balls of Steel - HiveFest⁷ Petanque Tournament Results
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000