You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mo Money Mo Problems 💸 IAAC #78

in I Am Alive Challenge2 months ago

Heb het over real estate management, dealen met huurders/squatters en de wetgeving daaromheen, gecombineerd met de algemene Surinaamse mentaliteit = probleem.

Sort:  

Dan snap je waarom ik niet meer in dat wereldje zit :) But you never know... If had more patience...