Embrace (300 words to a photo #27)

in QUAC5 months ago

Останні півроку щоранку я прокидаюсь раніше чим син та дружина. Це дає мені можливість в спокої закінчити декі мої справи, які краще виконувати в спокої та приємний бонус в вигляді можливості спостерігати дуже милу картину обійм мами та сина. Хтозна, як буде пізніше, але зараз мама є значно більшим авторитетом для сина ніж я. В першу чергу це зумовлено тим, що син значно більше часу проводить саме з мамою. До того ж, після карантинних перебувань з бабусями та дідусями, у сина виникла психологічна травма, і тепер він хоче засипати виключно з мамою, та боїться, що ми залишимо його надовго, коли нам потрібно відлучитись на декілька годин тому постійно намагається усюди їздити з нами.

For the last six months, I wake up every morning earlier than my son and wife. This gives me the opportunity to finish some of my work in peace, which is better to do in peace and a nice bonus in the form of the opportunity to observe a very nice picture of the embrace of mother and son. Who knows what will happen later, but now the mother is a much greater authority for the son than I am. First of all, this is due to the fact that the son spends much more time with his mother. In addition, after quarantine with his grandparents, his son suffered a psychological trauma, and now he wants to sleep only with his mother. He is afraid that we will leave him for a long time when we need to leave for a few hours.

IMG_20190826_112618_Snapseed.jpg

Головне, щоб карантин не посилювався і знову не закрились всі дитячі садки. В такому випадку, на фоні відсутності повторень психотравмуючої ситуації за півроку, наслідки психотравми повинні пройти. Хоча, те що для одних людей здається зовсім не суттєвим, для інших може бути архі важливим.

The main thing is that the quarantine is not intensified and all kindergartens are not closed again. In this case, against the background of no recurrence of the traumatic situation for six months, the consequences of the trauma must pass. Although what seems insignificant to some people may be important to others.

Коли я дивлюсь на звичну ранкову картину обіймів мами та сина, я намагаюсь згадати своє дитинство. Але, чомусь в мене не виходить. Думаю, я також любив обніматись та насолоджуватись теплом материнського тіла. Якби я виклав в цьому дописі фото ранкових обіймів, боюсь я б не обійшовся легкими тілесними ушкодженнями. Зараз дуже жарко, тому син та дружина сплять майже роздягненими, та і я розумію, що такими фото ділитись явно не слід. Тому в якості заставки я вибрав фото, якому вже рік (як же швидко плине час). Фото зроблено поблизу Черкаського зоопарку. Похід до зоопарку дуже виснажливий процес і без перекусу тут ну ніяк :)

When I look at the usual morning picture of a mother and son hugging, I try to remember my childhood. But, for some reason, I do not succeed. I think I also loved hugging and enjoying the warmth of my mother's body. If I had posted a photo of morning hug in this post, I'm afraid I would have suffered minor injuries. It's very hot now, so my son and wife sleep almost naked, and I understand that such photos should clearly not be shared. Therefore, as a screensaver, I chose a photo that is already a year old (how fast time passes). The photo was taken near the Cherkasy Zoo. Hike to the zoo is a very exhausting process and without a snack here not well :)

Думаю з цієї статті вийшов цікавий матеріал, особливо для самоспостереження. Стаття майже закінчена, тому піду я знову насолоджуватись прекрасною картиною обіймів дружини і сина. Дивлячись на них, я відразу набираюсь мотивації до продуктивної діяльності на протязі дня.

I think this article turned out interesting material, especially for self-observation. The article is almost finished, so I will come again to enjoy the beautiful picture of the embrace of my wife and son. Looking at them, I immediately gain motivation for productive activities during the day.

10% від виплат даної статті я відправляю на своєрідний “депозитний” рахунок своєму синові @andruto. На мою думку заощадження на блокчейні HIVE буде набагато цікавішим за будь-який депозит, що я знаю.
I send 10% of the payments of this article to a kind of "deposit" account to my son @andruto. In my opinion, saving on the HIVE blockchain will be much more interesting than any deposit that I know of.

    Весь зміст створено автором за псевдонімом @cranium для однойменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
    Все содержимое создано автором за псевдонимом @cranium для одноименного блога на блокчейне HIVE. использования любых материалов разрешено только после предварительного согласия автора. 
    All content was created by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

Ти вже вариш пиво? Щоб почати грати просто натисни на картинку. @cryptobrewmaster - перша криптогра на блокчейні, в яку можна грати без обов'язкових інвестицій!!!

Are you already brewing beer? To start playing just click on the picture. @cryptobrewmaster - the first blockchain cryptogame that can be played WITHOUT mandatory investment !!!

image.png

image.png
Posted in HIVEUAJoin Team Ukraine Social MediaVote Our Witness
image.pngJoin the community!image.pngTelegram Chat - TwitterInterview 4.png❤️🚀VOTE❤️🚀

Sort:  

Коли діти малі, то зазвичай вони прив'язані до мами, особливо коли мама годує грудьми. Теж не раз спостерігала "формулу" мама-син. Колись, з розповідей бабусі і мами, чоловіки марили синами. Але за моїми спостереженнями, сини більше прив'язані до мами чи до тата. З віком, якщо батько навчає сина і відіграє в його вихованні левову частину, то він починає тягнусь до нього. Я теж зараз насолоджуюсь обіймати з сином, правда він ще зовсім маленький. Але коли він підросте, хочу щоб батько для нього був наставником.

Дякую за увагу, приємно бачити, що тебе читають. Думаю, з часом мама все ж таки відійде на другий план.

)))) треба для мами підміну;)