Introducenewusers HIVE (UA|EN) part 2

in Team Ukrainelast month

Доброго ранку дорогі мої читачі. Нещодавно я відчув прекрасні емоції спостерігаючи з яким азартом та пристрастю новий користувач HIVE опублікував своє перше повідомлення. Як багато таких повідомлень бачать інші люди? Розпочинаючи свій шлях на платформі кожний новий користувач має 0 підписників. Дуже добре, коли цей користувач вже має когось знайомого на блокчейні, того хто може допомогти порадою чи надати такий цінний зворотній зв'язок та підтримку. Згадуючи свою першу публікацію в 2017 році я був дуже вражений тим зворотнім зв’язком і підтримкою, що я отримав. Можливо саме завдяки цій підтримці я досі продовжую створювати контент. Обмірковуючи це все я вирішив щоденно витрачати біля 30 хвилин на пошук нових користувачів HIVE та давати їм той зворотній зв'язок, який був такий важливий для мене, в той час коли я починав. З певною періодичністю я буду розповідати про нових користувачів системи, що мені вдалось знайти. Думаю, це та добра справа, яка мені не тільки по силам а й цікава на даний момент.

Good morning, my dear readers. Recently, I felt wonderful emotions watching with what passion and passion the new user HIVE published his first message. How many such messages do other people see? Starting their way on the platform, each new user has 0 subscribers. It's great when this user already has someone they know on the blockchain, someone who can help with advice or provide such valuable feedback and support. Remembering my first post in 2017, I was very impressed with the feedback and support I received. Maybe it's because of this support that I still continue to create content. With all this in mind, I decided to spend about 30 minutes a day searching for new HIVE users and giving them the feedback that was so important to me when I was starting out. At certain intervals, I will talk about new users of the system that I managed to find. I think this is a good thing, which I am not only able but also interesting at the moment.

image.png

Розпочати свою розповідь про нових користувачів я хочу зі співвітчизниці - Орисі (творчий псевдонім Lili de Leopolis) - @lilideleopolis. Lili (чомусь закортіло написати саме так) розпочала свій шлях на HIVE 15 днів тому. Завдяки її подрузі - @olga.maslievich, та спільноті #teamukraine її знайомство з HIVE пройшло в своєрідних тепличних умовах (єх, як би було круто, якби всі нові користувачі починали з таких умов). Своє представлення спільноті вона написала тільки сьогодні - Маленьке знайомство у великому вулику (кажуть, що краще пізно, чим ніколи). Судячи з публікацій Орисі, можливо саме на HIVE проявиться талант нової української письменниці :)

I want to start my story about new users with my compatriot - Orissa (creative pseudonym Lili de Leopolis) - @lilideleopolis. Lili (I wanted to write like that) started her journey on HIVE 15 days ago. Thanks to her friend - @olga.maslievich, and the #teamukraine community, her acquaintance with HIVE took place in a kind of greenhouse conditions (oh, how cool it would be if all new users started with such conditions). She wrote her presentation to the community only today - Little acquaintance in a big beehive (they say it's better late than never ). Judging by Orissa's publications, it is possible that the talent of the new Ukrainian writer will be manifested at HIVE :)

image.png

Далі, я хочу розповісти про @iselian. В своїй #introducemyself статті - ¡DIOS SIEMPRE BENDICE! MI PRESENTACIÓN EN HIVE Cheli (так Iselian називають її близькі) розповіла про себе, та людей, що допомогли її зробити її перші кроки на HIVE (@sayury, @anthony2019). Від чистого серця бажаю Cheli щасливої та довгої подорожі в сім'ї HIVE.

Next, I want to talk about @iselian. In his #introducemyself article - ¡DIOS SIEMPRE BENDICE! MI PRESENTACIÓN EN HIVE Cheli (as Iselian is called by her relatives) told about herself and the people which helped her make her first steps on HIVE (@sayury, @anthony2019). I sincerely wish Cheli a happy and long journey in the HIVE family.

image.png

Дялі я розповім про прекрасну художницю - @dameart001. Ті картини, що зображені в статті introducemyself прекрасне тому підтвердження. Якщо я правильно зрозумів художницю звати Dame'art. Крім малювання, Dame'art являється мікробіологом. Що ж, від чистого серця бажаю Dame'art щасливої та довгої подорожі в сім'ї HIVE.

I will tell you more about the wonderful artist - @dameart001. The pictures in the article introducemyself are great because confirmation. If I understood correctly, the artist's name is Dame'art. In addition to drawing, Dame'art is a microbiologist. Well, from the bottom of my heart I wish Dame'art a happy and long journey in the HIVE family.

Що ж, добра справа виконана, значить день вже прожито не даремно.

Well, a good deed is done, so the day has not been spent in vain.

"Life is the best "GAME". In this "GAME", there is no place for other games!"

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

Posted in HIVEUAJoin Team Ukraine Social Media
image.pngJoin the community!image.pngTelegram Chat - Twitter

Sort:  

I read you started in 2017 ... you were a visionary. I only became aware of the blockchain in mid-2018

Congratulations @cranium! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Update for regular authors
 last month Reveal Comment
 last month Reveal Comment