Promise (note story ) (UA/EN)

in Team Ukraine8 months ago (edited)

Завдяки повідомленням друзів @sokoloffa @artem-sokoloff, які після переїзду до Словакії почали ділитись досвідом життя з цієї країни, я зрозумів, що можливість жити за “цивілізованими” принципами не є фантастикою. Паралельно, бачачи реалії життя людей пенсійного віку та людей з обмеженнями в моїй країні, які для того, щоб мати можливість купити щось смачненьке, декілька разів на день відвідують смітник в пошуках чогось, що можна продати. Це не ті люди, що нишпорять по смітникам у пошуках заробітну на чергову пляшку, Це інші, ті що все життя живуть в квартирі, віддавши всю молодість ідеям рівності і щасливого відпочинку на пенсію.

Thanks to the messages of my friends @sokoloffa @artem-sokoloff, who after moving to Slovakia began to share their experience of living from this country, I realized that the opportunity to live by "civilized" principles is not fantastic. At the same time, seeing the realities of life of people of retirement age and people with disabilities in my country, who in order to be able to buy something tasty, several times a day visit the dump in search of something that can be sold. These are not the people who rummage through the garbage in search of a salary for another bottle, These are others who live all their lives in an apartment, giving all their youth to the ideas of equality and happy retirement.

Блін, мені реально стає страшно при одній думці, що я також рано чи пізно опинюсь на пенсії. Блін звучить, як вирок… Хоча…

Damn, I'm really scared at the thought that I will sooner or later retire. Damn, it sounds like a sentence… Although ...

IMG_20191012_182024.jpg

Незважаючи на мою аполітичність, в такі моменти мені хочеться щось змінювати. А що я можу? Питання дуже не просте. Ймовірність змін, в суспільстві, що виховано і живе на 90% за принципом “Моя хата скраю - нічого не знаю” не надто висока.

Despite my apolitical nature, at such moments I want to change something. And what can I do? The question is not very simple. The probability of change in a society that is educated and lives 90% on the principle of "My house is on the edge - I know nothing" is not very high.

Перед тим як зосереджуватись на допомозі іншим, спочатку я планую забезпечити можливість пристойного життя “на моїй пенсії”. Під час цього шляху, я збираюсь дотримуватись основних цінностей, що дозволять мені з оптимістом дивитись в майбутнє і не боятись отримати віддачу за “законом бумерангу”. Під цінностями я розумію такі принципи, як ”не вкради” та не будувати свого достатку на обмані інших людей”. P.s. Дякую @vabadaba за поправку!

Before focusing on helping others, I first plan to ensure a decent life "in my retirement." Along the way, I am going to adhere to core values that will allow me to look to the future with optimism and not be afraid to reap the benefits of the "boomerang law." By values, I mean principles such as do not steal and not to build your wealth on deceiving other people. P.s. Thanks @vabadaba for amendment!!!

Що стосується інших, я буду з радістю допомагати тим людям, які потребують допомоги та навчати сина тому, що в “здоровому” суспільстві значно простіше стати “собою”. Ось така обіцянка (обітниця) вийшла в мене. Багато в чому, цей текст став результатом чудового дня, що я провів в колі сім'ї.

As for others, I will be happy to help those people who need help, and I teach my son because in a "healthy" society it is much easier to become "yourself". Here is such a promise came to me. In many ways, this text was the result of a wonderful day I spent with my family.

"Life is the best "GAME". In this "GAME", there is no place for other games!"

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

Posted in HIVEUAJoin Team Ukraine Social Media
image.pngJoin the community!image.pngTelegram Chat - Twitter

Sort:  

чи фінансових витратах інших людей

Здається, тут дуже важливо саме чітко формулювати установки, адже від таких деталей багато що може залежати. Думаю, ви погодитесь, що далеко не завжди "фінансові витрати інших людей" - це негативне поняття. Я про те, що якщо людям пропонувати якісну послугу чи продукт, то вони з великим задоволенням будуть нести ці фінансові витрати, знаючи, що в обмін отримають набагато більше.

Вашому синові реально повезло. І хочеться, аби діти жили в значно кращих умовах і щоб спробувати пожити за "цивілізованими" принципами не потрібно було залишати межі нашої країни.

Дякую, що звернули увагу. Дісно, від деталей тут залежить дуже багато!

На ражунок дітей згодний на 100%. Будемо трудитись, хто зна, можливо саме "моя" капля в морі буде вирішальною, щоб запустити зміни на краще.

Все правильно. Спочатку треба будувати плани та майбутнє.

Дякую за підтримку.