You are viewing a single comment's thread from:

RE: To read? «Tiger! Tiger!» | Що почитати? "Тигр! Тигр!" Alfred Bester

in Team Ukraine5 months ago

Цікава книга, до кінга я ніяк не підбирусь.

На рахунок делегування, знаю. що тільки блоктрейдс її надає за кошти. На Хайв неофіційно засуджується автоголосування, тому думає профіт не буде коштувати затраченого часу.

Писати 1-2 унікальні статті зараз більш актуально с точки зору профіту.

Sort:  

Дякую.