You are viewing a single comment's thread from:

RE: The 3 project good to know about [aroundworld][LBI][FUNDACJA]

in LeoFinance7 months ago

Dzieki za post. Szkoda ze tak malo ludzi sie tym interesuje..

Posted Using LeoFinance Beta

Sort:  

Wiesz, nasz projekt jest na etapie gry wstępnej dopiero, gdzie tam poczęcie. Będzie więcej szczegółów, pojawi się też zainteresowanie. Można będzie wyjść do ludzi