Introducenewusers HIVE START (UA|EN)

in Hive Cross Culture !last month

Доброго ранку дорогі мої читачі. Вчора я відчув прекрасні емоції спостерігаючи з яким азартом та пристрастю новий користувач HIVE публікував своє перше повідомлення. Як багато таких повідомлень бачать інші люди? Розпочинаючи свій шлях на платформі кожний новий користувач має 0 підписників. Дуже добре, коли цей користувач вже має когось знайомого на блокчейні, того хто може допомогти порадою чи надати такий цінний зворотній зв'язок та підтримку. Згадуючи свою першу публікацію в 2017 році я був дуже вражений тим зворотнім зв’язком і підтримкою, що я отримав. Можливо саме завдяки тій підтримці я досі продовжую створювати контент. Обмірковуючи це все я вирішив щоденно витрачати біля 30 хвилин на пошук нових користувачів HIVE та давати їм той зворотній зв'язок, який був такий важливий для мене, в той час коли я починав. З певною періодичністю я буду розповідати про нових користувачів системи, що мені вдалось знайти. Думаю, це та добра справа, яка мені не тільки по силам а й цікава на даний момент.

Good morning, my dear readers. Yesterday I felt wonderful emotions watching with what passion the new user HIVE published his first message. How many such messages other people see? Starting their way on the platform, each new user has 0 subscribers. It's great when this user already has someone they know on the blockchain, someone who can help with advice or provide such valuable feedback and support. Remembering my first post in 2017, I was very impressed with the feedback and support I received. Maybe it's because of that support that I still continue to create content. Thinking about it all, I decided to spend about 30 minutes a day looking for new HIVE users and giving them the feedback that was so important to me at the time I started. At certain intervals, I will talk about new users of the system that I managed to find. I think this is a good thing, which I am not only able but also interesting at the moment.

Першим користувачем, якого я не тільки знайшов, а й спонукав та допомагав з першою публікаціє є мій сенсей з йоги Таня (@tatiana.yoga). Основною темою публікацій цього користувача буде йога. Прогнозую, що більшість публікацій буде саме в вигляді відео, тому прошу підписатись на її канал #3speaktatiana.yoga. Весь контент на цьому каналі являється оригінальним і є інтелектуальною власністю Тані.

The first user I not only found, but also encouraged and helped with the first post is my yoga sensei Tanya (@tatiana.yoga). The main topic of this user's publications will be yoga. I predict that most of the posts will be in the form of videos, so please subscribe to her channel #3speak - tatiana.yoga. All content on this channel is original and is the intellectual property of Tanya.

(Unsupported https://3speak.co/embed?v=tatiana.yoga/sjsmmmln)

Наступним новим користувачем, з яким я познайомився була Annex - @annexoyiz. Це чарівна дівчина з Нігерії. Судячи з її представлення спільноті, це – блогер, модель, писмениця та модниця.

The next new user I met was Annex - @annexoyiz. This is a charming girl from Nigeria. Judging by her intriduce presentation, she is a blogger, model, writer, and fashionista.

image.png

Наступним новим користувачем, з яким я познайомився сьогодні була прекрасна дівчина з Венесуели - Barbara Jimenez - @barbyjr, яку до спільноти HIVE привела її мама - @hermaryrc. Поки що Barbara встигла опублікувати тільки першу статтю представлення, яка вийшла досить пристойної якості HOLA A TODOS LOS CREATIVOS DE HIVE!.

The next new user I met today was a beautiful girl from Venezuela - Barbara Jimenez - @barbyjr, who was brought to the HIVE community by her mother - @hermaryrc. So far, Barbara has managed to publish only the first article of the presentation, which came out good quality HOLA A TODOS LOS CREATIVOS DE HIVE!.

image.png

Також, хочу представити вам @Sanaulbd 19 річного хлопця з Бенгладешу. Цікавий факт, що стосується @Sanaulbd – місяць тому він вже писав свій пост представлення себе спільноті, але через відсутність уваги до статті цілий місяць збирався з силами, щоб спробувати вдруге – INTRODUCE MYSELF:17 SEPTEMBER 2020.

Also, I want to introduce you to @sanaulbd 19-year-old boy from Bangladesh. An interesting fact about @Sanaulbd is that a month ago he wrote his post introducing himself to the community, but due to the lack of attention to the article he spent a whole month trying to try again - INTRODUCE MYSELF: 17 SEPTEMBER 2020.

image.png

Що ж, добра справа виконана, значить день вже прожито не даремно.

Well, a good deed is done, so the day has not been spent in vain.

"Life is the best "GAME". In this "GAME", there is no place for other games!"

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

Posted in HIVEUAJoin Team Ukraine Social Media
image.pngJoin the community!image.pngTelegram Chat - Twitter

Sort:  
 last month Reveal Comment